Altres ingressos

Ingrés pres. / hab.

45,56 €

Ingrés pressupostat

5,79 M€

% execució

No disp.
L'any passat 105,36 %

% sobre el total del press.

3,97 %

Mitjana ingrés provincial

799.071,87 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Multes 75,31% 4,36 M€
Recàrrec exec i per decl fora term sense req previ 14,20% 821.335,08 €
Interessos de demora 3,25% 188.089,42 €
Recursos eventuals 7,24% 418.972,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.