Recursos eventuals

Pressupost inicial / hab.

3,27 €
Pressupost actual / hab.: 3,35 €

Pressupost inicial

418.972,4 €
Pressupost actual: 429.509,48 €

% execució

146,63 %
Ingrés real són 629.785,67 €

% sobre el total del press.

0,30 %

Mitjana ingrés provincial

156.977,2 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos propis d'aquest article, no inclosos en els conceptes anteriors. Entre d'altres, es trobarien els ingressos esporàdicament rebuts per l'entitat local, procedents de deutes pressupostaris o extrapressupostàries, els ingressos derivats d'expedients de responsabilitat comptable.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recursos eventuals 7,82% 32.757,19 €
Altres ingressos diversos 15,70% 65.779,86 €
Ingressos retorn cànon infraestructures 70,01% 293.331,27 €
Publicacions 0,40% 1.666,38 €
ingressos assegurances 6,07% 25.437,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.