Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

58,93 €

Pressupost inicial

7,32 M€

% execució

97,59 %
Despesa real són 7,15 M€

% sobre el total del press.

5,23 %

Mitjana despesa provincial

2,24 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 23,54% 1,72 M€
Transport públic 61,71% 4,52 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,75% 1,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 17,60% 1,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,19% 673.045,29 €
Transferències corrents 65,88% 4,82 M€
Inversions reals 6,83% 500.000 €
Transferències de capital 0,51% 37.044,61 €