Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

327,47 €

Pressupost inicial

41,1 M€

% execució

105,20 %
Ingrés real són 43,24 M€

% sobre el total del press.

33,41 %

Mitjana ingrés provincial

12,02 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,73% 26,2 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,39% 162.293,36 €
De comunitats autònomes 29,08% 11,95 M€
D'entitats locals 5,98% 2,46 M€
D'empreses privades 0,82% 336.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.