Transferències corrents

Ingrés pres. / hab.

305,95 €

Ingrés pressupostat

38,4 M€

% execució

112,59 %
Ingrés real són 43,2 M€

% sobre el total del press.

31,22 %

Mitjana ingrés provincial

4,7 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 68,14% 26,2 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,03% 12.293,4 €
De comunitats autònomes 26,96% 10,4 M€
D'entitats locals 4,77% 1,8 M€
D'empreses privades 0,09% 36.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.