Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

49,88 €
Estimació inicial: 46,96 €

Despesa pressupostada

6,29 M€
Estimació inicial: 5,92 M€

% execució

91,80 %
Despesa real són 5,77 M€

% sobre el total del press.

4,67 %

Mitjana despesa provincial

1,93 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 38,13% 2,26 M€
Transport públic 51,63% 3,06 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 16,45% 974.472,1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,40% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 13,42% 794.885,54 €
Transferències corrents 63,68% 3,77 M€
Inversions reals 3,88% 230.000 €
Transferències de capital 0,63% 37.044,61 €