Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

46,96 €
Pressupost actual / hab.: 49,88 €

Pressupost inicial

5,92 M€
Pressupost actual: 6,29 M€

% execució

91,80 %
Despesa real són 5,77 M€

% sobre el total del press.

4,67 %

Mitjana despesa provincial

1,66 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 28,91% 1,71 M€
Transport públic 55,31% 3,28 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 15,78% 934.472,1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,40% 1,09 M€
Despeses de personal 18,40% 1,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 13,42% 794.885,54 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,42% 794.885,54 €
Transferències corrents 63,68% 3,77 M€
Transferències corrents 63,68% 3,77 M€
Inversions reals 3,88% 230.000 €
Inversions reals 3,88% 230.000 €
Transferències de capital 0,63% 37.044,61 €
Transferències de capital 0,63% 37.044,61 €