Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

365,67 €
Pressupost actual / hab.: 429,77 €

Pressupost inicial

47,22 M€
Pressupost actual: 55,49 M€

% execució

102,55 %
Ingrés real són 56,91 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

8,35 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 60,35% 28,49 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,05% 22.900 €
De comunitats autònomes 34,40% 16,24 M€
D'entitats locals 3,56% 1,68 M€
D'empreses privades 0,02% 11.200 €
De l'exterior 1,62% 766.382,53 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.