Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

385,52 €

Pressupost inicial

49,72 M€

% execució

121,32 %
Ingrés real són 60,32 M€

% sobre el total del press.

32,27 %

Mitjana ingrés provincial

9,53 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 61,76% 30,71 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,11% 54.500 €
De comunitats autònomes 31,86% 15,84 M€
D'entitats locals 5,31% 2,64 M€
D'empreses privades 0,06% 31.200 €
De l'exterior 0,90% 445.021,99 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.