Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

57,65 €
Pressupost actual / hab.: 57,71 €

Pressupost inicial

7,43 M€
Pressupost actual: 7,44 M€

% execució

4,25 %
Despesa real són 316.183,87 €

% sobre el total del press.

4,53 %

Mitjana despesa provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Indústria i energia 0,61% 45.054 €
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 20,81% 1,55 M€
Transport públic 64,12% 4,77 M€
Altres actuacions de caràcter econòmic 14,47% 1,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,97% 1,71 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,98% 816.077,62 €
Transferències corrents 66,05% 4,91 M€
Inversions reals 0,00% 0 €