Transport públic

Pressupost inicial / hab.

36,96 €
Pressupost actual / hab.: 36,96 €

Pressupost inicial

4,77 M€
Pressupost actual: 4,77 M€

% execució

No disp.
L'any passat 99,97 %

% sobre el total del press.

2,90 %

Mitjana despesa provincial

742.373,13 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 0,32% 15.150 €
Transferències corrents 99,68% 4,75 M€