Comerç

Despesa pres. / hab.

7,97 €

Despesa pressupostada

1 M€

% execució

No disp.
L'any passat 102,88 %

% sobre el total del press.

0,70 %

Mitjana despesa provincial

617.098,8 €

Sobre aquesta partida

Aquesta partida comprèn les despeses en comerç. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,09% 314.581,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 39,27% 397.422,7 €
Inversions reals 29,64% 300.000 €