Ordenació i promoció turística

Despesa pres. / hab.

5,94 €
Estimació inicial: 5,89 €

Despesa pressupostada

754.815,34 €
Estimació inicial: 747.509,83 €

% execució

85,79 %
Despesa real són 647.582,81 €

% sobre el total del press.

0,55 %

Mitjana despesa provincial

92.110,75 €

Sobre aquesta partida

Aquesta partida comprèn les despeses en ordenació i promoció turística. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,26% 375.707,33 €
Despeses corrents en béns i serveis 24,54% 183.474,73 €
Transferències corrents 9,54% 71.283,16 €
Inversions reals 10,70% 80.000 €
Transferències de capital 4,96% 37.044,61 €