Ordenació i promoció turística

Despesa pres. / hab.

5,89 €
Despesa pres act. / hab.: 5,94 €

Despesa pressupostada

747.509,8 €
Despesa actualitzada: 754.815,3 €

% execució

85,79 %
Despesa real són 647.582,8 €

% sobre el total del press.

0,55 %

Mitjana despesa provincial

92.110,8 €

Sobre aquesta partida

Aquesta partida comprèn les despeses en ordenació i promoció turística. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,26% 375.707,3 €
Despeses corrents en béns i serveis 24,54% 183.474,7 €
Transferències corrents 9,54% 71.283,2 €
Inversions reals 10,70% 80.000 €
Transferències de capital 4,96% 37.044,6 €