Ordenació i promoció turística

Despesa pres. / hab.

5,96 €
Estimació inicial: 5,22 €

Despesa pressupostada

764.356,81 €
Estimació inicial: 670.174,56 €

% execució

79,13 %
Despesa real són 604.873,67 €

% sobre el total del press.

0,53 %

Mitjana despesa provincial

104.364,71 €

Sobre aquesta partida

Aquesta partida comprèn les despeses en ordenació i promoció turística. Si vols saber més sobre aquesta partida pots consultar la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,60% 386.039,28 €
Despeses corrents en béns i serveis 26,26% 175.993 €
Transferències corrents 10,91% 73.142,28 €
Inversions reals 0,00% 0 €
Transferències de capital 5,22% 35.000 €