Desenvolupament empresarial

Despesa pres. / hab.

9,27 €

Despesa pressupostada

1,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 576,99 %

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana despesa provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

desenvolupament empresarial

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,09% 12.735 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,25% 14.616,6 €
Transferències corrents 5,42% 63.306,2 €
Inversions reals 92,24% 1,1 M€