Desenvolupament empresarial

Despesa pres. / hab.

9,20 €

Despesa pressupostada

1,17 M€

% execució

32,34 %
Despesa real són 377.931,63 €

% sobre el total del press.

0,82 %

Mitjana despesa provincial

868.938,34 €

Sobre aquesta partida

desenvolupament empresarial

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,09% 12.735,03 €
Despeses de personal 1,09% 12.735,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,25% 14.616,64 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,25% 14.616,64 €
Transferències corrents 5,42% 63.306,19 €
Transferències corrents 5,42% 63.306,19 €
Inversions reals 92,24% 1,08 M€
Inversions reals 113,63% 1,33 M€