De l'Administració general de la CA

Ingrés pres. / hab.

101,41 €

Ingrés pressupostat

12,56 M€

% execució

132,92 %
Ingrés real són 16,7 M€

% sobre el total del press.

10,27 %

Mitjana ingrés provincial

990.347,78 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 7,52% 944.683,68 €
Altres transferències incondicionades 51,88% 6,52 M€
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 18,77% 2,36 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 13,36% 1,68 M€
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,82% 103.500,46 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 7,65% 960.660,59 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.