De l'Administració general de la CA

Pressupost inicial / hab.

103,43 €

Pressupost inicial

12,81 M€

% execució

113,88 %
Ingrés real són 14,59 M€

% sobre el total del press.

12,41 %

Mitjana ingrés provincial

1,03 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya 6,92% 886.524,36 €
Trf.corr. Gener. mat. serv. soc. i pol. igualtat 21,69% 2,78 M€
Trf.corr. Generalitat en matèria educació 62,07% 7,95 M€
Trf.corr. Generalitat matèria ocupac. i des. local 14,21% 1,82 M€
Altres trf.corr. Gen. en compl. convenis subscrits 0,31% 39.924,74 €
Altres subvencions corrents de la Generalitat 9,00% 1,15 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.