Proposta per al 2023

De l'Administració general de la CA

Pressupost inicial / hab.

89,57 €

Pressupost inicial

11,57 M€

Ingrés vs. exercici anterior

83,18 %

% sobre el total del press.

7,44 %

Mitjana ingrés provincial

11,57 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: De comunitats autònomes.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.