Proposta per al 2019

A famílies i institucions sense ànim de lucre

Despesa pres. / hab.

24,46 €

Despesa pressupostada

3,1 M€

Despesa vs. exercici anterior

96,20 %

% sobre el total del press.

2,57 %

Mitjana despesa provincial

2,4 M€

Sobre aquesta partida

Transferències per a despeses corrents relacionades amb atencions benèfiques i assistencials. Premis, beques d'estudis i investigació. Subvencions a favor de fundacions, institucions, entitats benèfiques o esportives i grups polítics de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions benèfiques 29,72% 917.023,8 €
Premis, beques 0,84% 25.847,9 €
Altres transferències 69,44% 2,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.