Transferències corrents

Despesa pres. / hab.

89,73 €

Despesa pressupostada

11,39 M€

% execució

No disp.
L'any passat 114,60 %

% sobre el total del press.

7,83 %

Mitjana despesa provincial

884.620,22 €

Sobre aquesta partida

Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 26,37% 3 M€
A comunitats autònomes 0,01% 1.698,35 €
A entitats locals 5,92% 674.976,9 €
A empreses privades 34,92% 3,98 M€
A famílies i institucions sense ànim de lucre 30,14% 3,43 M€
A l'exterior 2,63% 300.203,02 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.