Transferències corrents

Despesa pres. / hab.

105,48 €
Estimació inicial: 89,73 €

Despesa pressupostada

13,39 M€
Estimació inicial: 11,39 M€

% execució

57,61 %
Despesa real són 7,72 M€

% sobre el total del press.

9,20 %

Mitjana despesa provincial

884.620,22 €

Sobre aquesta partida

Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local 26,56% 3,03 M€
A comunitats autònomes 0,01% 1.698,35 €
A entitats locals 6,40% 729.074,49 €
A empreses privades 35,89% 4,09 M€
A famílies i institucions sense ànim de lucre 46,03% 5,24 M€
A l'exterior 2,66% 302.962,49 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.