Proposta per al 2019

A l'exterior

Despesa pres. / hab.

2,40 €

Despesa pressupostada

303.003 €

Despesa vs. exercici anterior

100,00 %

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

303.003 €

Sobre aquesta partida

Transferències per despeses corrents destinades a cooperació al desenvolupament i a agents econòmics situats fora del territori nacional, o amb estatut d'extraterritorialitat, o quan s'hagin de fer en moneda diferent de l'euro.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A l'exterior 100,00% 303.003 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.