Societat de la informació

Despesa pres. / hab.

4,52 €

Despesa pressupostada

574.210,2 €

% execució

No disp.
L'any passat 99,52 %

% sobre el total del press.

0,39 %

Mitjana despesa provincial

574.490,6 €

Sobre aquesta partida

Societat de la informació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,27% 495.377,1 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,73% 78.833,2 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 0,00% 0 €