Proposta per al 2019

Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

5,70 €

Despesa pressupostada

719.213,5 €

Despesa vs. exercici anterior

113,18 %

% sobre el total del press.

0,51 %

Mitjana despesa provincial

652.592,2 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 79,84% 574.210,2 €
Protecció dels consumidors i usuaris 20,16% 145.003,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,88% 624.820,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,12% 94.392,9 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 0,00% 0 €