Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

6,52 €
Estimació inicial: 5,66 €

Despesa pressupostada

828.213,46 €
Estimació inicial: 719.213,46 €

% execució

77,79 %
Despesa real són 644.249,62 €

% sobre el total del press.

0,57 %

Mitjana despesa provincial

589.487,44 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 79,84% 574.210,23 €
Protecció dels consumidors i usuaris 35,32% 254.003,23 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 86,88% 624.820,55 €
Despeses corrents en béns i serveis 13,12% 94.392,91 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 0,00% 0 €