Protecció dels consumidors i usuaris

Despesa pres. / hab.

1,14 €

Despesa pressupostada

145.003,2 €

% execució

No disp.
L'any passat 156,27 %

% sobre el total del press.

0,10 %

Mitjana despesa provincial

78.101,6 €

Sobre aquesta partida

Oficines de defensa al consumidor.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Altres actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,27% 129.443,5 €
Despeses corrents en béns i serveis 10,73% 15.559,7 €