Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

12,94 €

Ingrés pressupostat

1,6 M€

% execució

No disp.
L'any passat 110,21 %

% sobre el total del press.

1,13 %

Mitjana ingrés provincial

260.257 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,06% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 35,22% 579.000 €
Rendes de béns immobles 1,24% 20.370,2 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 63,48% 1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.