Ingressos patrimonials

Ingrés pres. / hab.

13,12 €
Estimació inicial: 12,82 €

Ingrés pressupostat

1,68 M€
Estimació inicial: 1,64 M€

% execució

106,93 %
Ingrés real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,16 %

Mitjana ingrés provincial

360.363,87 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 2,39% 39.261,05 €
Interessos de dipòsits 0,06% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 35,22% 579.000 €
Rendes de béns immobles 1,24% 20.370,16 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 63,48% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.