Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,64 €
Pressupost actual / hab.: 16,64 €

Pressupost inicial

2,16 M€
Pressupost actual: 2,16 M€

% execució

91,34 %
Ingrés real són 1,97 M€

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana ingrés provincial

524.475,7 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 1,82% 39.261,05 €
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 25,03% 540.000 €
Rendes de béns immobles 0,94% 20.370,16 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 72,16% 1,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.