Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,74 €
Pressupost actual / hab.: 16,74 €

Pressupost inicial

2,16 M€
Pressupost actual: 2,16 M€

% execució

99,61 %
Ingrés real són 2,15 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

391.383,66 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 1,56% 33.645,05 €
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 46,26% 1.000.000 €
Rendes de béns immobles 3,64% 78.641,8 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 48,50% 1,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.