Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,67 €
Pressupost actual / hab.: 12,80 €

Pressupost inicial

2,15 M€
Pressupost actual: 1,65 M€

% execució

112,06 %
Ingrés real són 1,85 M€

% sobre el total del press.

1,06 %

Mitjana ingrés provincial

393.857,89 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,75% 102.134,16 €
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 23,25% 500.000 €
Rendes de béns immobles 23,56% 506.603,31 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 48,39% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.