Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,65 €

Pressupost inicial

2,15 M€

% execució

No disp.
L'any passat 90,62 %

% sobre el total del press.

1,38 %

Mitjana ingrés provincial

448.107,22 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,75% 102.134,16 €
Interessos de dipòsits 0,05% 1.000 €
Dividends i participació en beneficis 23,25% 500.000 €
Rendes de béns immobles 23,56% 506.603,31 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 48,39% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.