Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

12,98 €
Pressupost actual / hab.: 12,98 €

Pressupost inicial

1,67 M€
Pressupost actual: 1,67 M€

% execució

76,88 %
Ingrés real són 1,29 M€

% sobre el total del press.

1,02 %

Mitjana ingrés provincial

222.872,98 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 2,96% 49.595,29 €
Interessos de dipòsits 1,14% 19.000 €
Rendes de béns immobles 33,72% 564.414,63 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 62,18% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.