Productes de concessions i aprofitaments especials

Ingrés pres. / hab.

28,13 €

Ingrés pressupostat

3,51 M€

% execució

56,08 %
Ingrés real són 1,97 M€

% sobre el total del press.

3,06 %

Mitjana ingrés provincial

337.440,78 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessions admin. amb contraprestació periòdica 58,70% 2,06 M€
Concessions admin. amb contraprest. no periòdica 3,11% 109.282,84 €
Drets de superfície amb prestació periòdica 38,18% 1,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.