Concessions admin. amb contraprestació periòdica

Ingrés pres. / hab.

16,51 €

Ingrés pressupostat

2,06 M€

% execució

23,57 %
Ingrés real són 486.038,07 €

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana ingrés provincial

290.597,04 €

Sobre aquesta partida

Ingressos d'aquesta naturalesa derivats de concessions administratives. S'inclourà el cànon que, amb caràcter periòdic, correspongui percebre dels concessionaris als quals l'entitat local confiï la gestió d'un servei públic, conservant la seva titularitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Conces. admin. amb contraprestació periòdica 92,51% 1,91 M€
Ninxols cementiri 0,58% 11.859,69 €
Cànon concessió adm cementiris 6,92% 142.668 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.