Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

72,61 €
Pressupost actual / hab.: 124,29 €

Pressupost inicial

9,11 M€
Pressupost actual: 15,6 M€

% execució

64,74 %
Despesa real són 10,1 M€

% sobre el total del press.

13,79 %

Mitjana despesa provincial

500.694,51 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 3,98% 362.513,55 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 89,47% 8,15 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 6,55% 597.331,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.