Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

129,36 €
Pressupost actual / hab.: 165,54 €

Pressupost inicial

16,32 M€
Pressupost actual: 20,88 M€

% execució

28,66 %
Despesa real són 5,98 M€

% sobre el total del press.

15,49 %

Mitjana despesa provincial

586.575,21 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 5,64% 920.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 12,79% 2,09 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 57,86% 9,44 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 21,01% 3,43 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 2,70% 440.892,23 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.