Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

11,68 €

Pressupost inicial

1,45 M€

% execució

513,79 %
Despesa real són 7,46 M€

% sobre el total del press.

1,04 %

Mitjana despesa provincial

331.555,12 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 3,10% 45.000 €
Maquinària, instal·lacions i utillatge 2,76% 40.000 €
Elements de transport 82,01% 1,19 M€
Mobiliari 3,18% 46.130,67 €
Equips per a processos d'informació 1,72% 25.000 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 7,24% 105.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.