Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

137,34 €
Estimació inicial: 75,28 €

Despesa pressupostada

17,44 M€
Estimació inicial: 9,56 M€

% execució

52,01 %
Despesa real són 9,07 M€

% sobre el total del press.

12,78 %

Mitjana despesa provincial

667.471,58 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 153,39% 14,66 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 1,83% 174.463,7 €
Elements de transport 17,06% 1,63 M€
Mobiliari 2,80% 268.120,56 €
Equips per a processos d'informació 5,55% 530.521,88 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 1,81% 173.331 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.