Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

37,17 €
Pressupost actual / hab.: 83,27 €

Pressupost inicial

4,82 M€
Pressupost actual: 10,8 M€

% execució

30,97 %
Despesa real són 3,34 M€

% sobre el total del press.

7,08 %

Mitjana despesa provincial

577.294,08 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 19,96% 962.032,52 €
Maquinària, instal·lacions i utillatge 5,73% 276.000 €
Elements de transport 50,58% 2,44 M€
Mobiliari 7,35% 354.119,77 €
Equips per a processos d'informació 14,51% 699.500 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 1,87% 90.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.