Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

39,18 €
Pressupost actual / hab.: 88,15 €

Pressupost inicial

5,05 M€
Pressupost actual: 11,37 M€

% execució

34,31 %
Despesa real són 3,9 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

586.371,37 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 79,97% 4,04 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 0,49% 25.000 €
Elements de transport 3,96% 200.000 €
Equips per a processos d'informació 12,27% 620.000 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 3,31% 167.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.