Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

8,77 €
Pressupost actual / hab.: 69,34 €

Pressupost inicial

1,13 M€
Pressupost actual: 8,94 M€

% execució

16,44 %
Despesa real són 1,47 M€

% sobre el total del press.

5,44 %

Mitjana despesa provincial

873.345,63 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 5,69% 64.303 €
Maquinària, instal·lacions i utillatge 6,63% 75.000 €
Elements de transport 17,69% 200.000 €
Equips per a processos d'informació 46,49% 525.683,31 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 23,51% 265.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.