Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis

Despesa pres. / hab.

1,23 €

Despesa pressupostada

156.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 17,36 %

% sobre el total del press.

0,11 %

Mitjana despesa provincial

81.689,18 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'inversió en altres elements no inclosos en els conceptes anteriors i que es destinin al funcionament operatiu dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres inversions noves assoc. func.oper.serveis 100,00% 156.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.