Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

92,43 €

Despesa pressupostada

11,74 M€

% execució

77,27 %
Despesa real són 9,07 M€

% sobre el total del press.

8,27 %

Mitjana despesa provincial

541.306,76 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 63,33% 7,43 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 2,95% 346.085 €
Elements de transport 17,37% 2,04 M€
Mobiliari 0,96% 112.311,11 €
Equips per a processos d'informació 5,54% 650.261,48 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 9,85% 1,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.