Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

94,64 €

Despesa pressupostada

12,02 M€

% execució

No disp.
L'any passat 94,89 %

% sobre el total del press.

8,26 %

Mitjana despesa provincial

542.706,76 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 72,11% 8,67 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 3,28% 394.085 €
Elements de transport 16,97% 2,04 M€
Mobiliari 0,93% 112.311,11 €
Equips per a processos d'informació 5,41% 650.261,48 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 1,30% 156.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.