Proposta per al 2019

Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

8,69 €

Despesa pressupostada

1,1 M€

Despesa vs. exercici anterior

11,46 %

% sobre el total del press.

0,91 %

Mitjana despesa provincial

777.460 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 671,64% 7,4 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 35,96% 394.085 €
Elements de transport 100,00% 1,1 M€
Mobiliari 17,19% 188.401,9 €
Equips per a processos d'informació 15,51% 170.000 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 58,86% 645.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.