Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

158,70 €
Estimació inicial: 94,64 €

Despesa pressupostada

20,15 M€
Estimació inicial: 12,02 M€

% execució

54,46 %
Despesa real són 10,98 M€

% sobre el total del press.

13,85 %

Mitjana despesa provincial

542.706,76 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 130,76% 15,71 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 3,70% 444.085 €
Elements de transport 20,03% 2,41 M€
Mobiliari 1,98% 238.189,45 €
Equips per a processos d'informació 9,39% 1,13 M€
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 1,84% 220.703,1 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.