Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis

Despesa pres. / hab.

12,81 €
Estimació inicial: 12,14 €

Despesa pressupostada

1,64 M€
Estimació inicial: 1,56 M€

% execució

1,40 %
Despesa real són 22.971,74 €

% sobre el total del press.

1,11 %

Mitjana despesa provincial

1,56 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'inversió en altres elements no inclosos en els conceptes anteriors i que es destinin al funcionament operatiu dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres inversions noves assoc. func.oper.serveis 105,49% 1,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.