Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

121,81 €
Estimació inicial: 60,51 €

Despesa pressupostada

15,62 M€
Estimació inicial: 7,76 M€

% execució

6,15 %
Despesa real són 960.259,56 €

% sobre el total del press.

10,58 %

Mitjana despesa provincial

3,12 M€

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 116,23% 9,02 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 8,27% 641.539,83 €
Elements de transport 32,68% 2,54 M€
Mobiliari 8,56% 664.313,7 €
Equips per a processos d'informació 14,38% 1,12 M€
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 21,17% 1,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.