Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

60,51 €
Pressupost actual / hab.: 125,00 €

Pressupost inicial

7,76 M€
Pressupost actual: 16,03 M€

% execució

57,04 %
Despesa real són 9,14 M€

% sobre el total del press.

10,86 %

Mitjana despesa provincial

414.672,6 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Edificis i altres construccions 35,78% 2,78 M€
Maquinària, instal·lacions i utillatge 5,74% 445.857,63 €
Elements de transport 23,93% 1,86 M€
Mobiliari 6,43% 498.747,25 €
Equips per a processos d'informació 8,05% 625.000 €
Altres inv.noves assoc.func.oper.serveis 20,07% 1,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.