Transferències de capital

Ingrés pres. / hab.

46,00 €
Estimació inicial: 34,53 €

Ingrés pressupostat

5,9 M€
Estimació inicial: 4,43 M€

% execució

17,43 %
Ingrés real són 1,03 M€

% sobre el total del press.

4,00 %

Mitjana ingrés provincial

525.935,12 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De comunitats autònomes 8,84% 391.310,2 €
D'entitats locals 53,13% 2,35 M€
D'empreses privades 2,26% 100.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 12,87% 569.785 €
De l'exterior 56,13% 2,49 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.