Passius financers

Pressupost inicial / hab.

103,47 €

Pressupost inicial

12,72 M€

% execució

189,84 %
Ingrés real són 24,14 M€

% sobre el total del press.

10,39 %

Mitjana ingrés provincial

3,25 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 12,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.