Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

162,65 €
Pressupost actual / hab.: 148,48 €

Pressupost inicial

20,51 M€
Pressupost actual: 18,73 M€

% execució

81,93 %
Despesa real són 15,34 M€

% sobre el total del press.

13,89 %

Mitjana despesa provincial

3,74 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 40,43% 8,29 M€
Coord. organització institucional entitats locals 31,01% 6,36 M€
Informació bàsica i estadística 3,70% 759.619,24 €
Participació ciutadana 16,34% 3,35 M€
Atenció als ciutadans 5,64% 1,16 M€
Imprevistos i funcions no classificades 2,87% 589.068,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,50% 7,08 M€
Despeses de personal 34,50% 7,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,71% 3,84 M€
Despeses corrents en béns i serveis 18,71% 3,84 M€
Transferències corrents 13,83% 2,84 M€
Transferències corrents 13,83% 2,84 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 2,87% 589.068,97 €
Fons de contingència i altres imprevistos 2,87% 589.068,97 €
Inversions reals 21,83% 4,48 M€
Inversions reals 21,83% 4,48 M€
Transferències de capital 7,06% 1,45 M€
Transferències de capital 7,06% 1,45 M€
Actius financers 1,19% 244.025,3 €
Actius financers 1,19% 244.025,3 €