Administració general

Despesa pres. / hab.

69,91 €
Estimació inicial: 65,76 €

Despesa pressupostada

8,82 M€
Estimació inicial: 8,29 M€

% execució

84,94 %
Despesa real són 7,49 M€

% sobre el total del press.

6,54 %

Mitjana despesa provincial

1,97 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 58,90% 4,89 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,86% 2,48 M€
Transferències corrents 0,59% 49.259,32 €
Inversions reals 8,00% 663.401,9 €
Actius financers 2,64% 219.025,3 €