Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

134,17 €
Pressupost actual / hab.: 147,35 €

Pressupost inicial

17,04 M€
Pressupost actual: 18,71 M€

% execució

84,10 %
Despesa real són 15,74 M€

% sobre el total del press.

13,72 %

Mitjana despesa provincial

3,96 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 50,36% 8,58 M€
Coord. organització institucional entitats locals 19,47% 3,32 M€
Informació bàsica i estadística 4,84% 824.236,18 €
Participació ciutadana 15,32% 2,61 M€
Atenció als ciutadans 6,49% 1,11 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,52% 600.262,46 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,46% 7,23 M€
Despeses de personal 42,46% 7,23 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,47% 4 M€
Despeses corrents en béns i serveis 23,47% 4 M€
Transferències corrents 18,54% 3,16 M€
Transferències corrents 18,54% 3,16 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,52% 600.262,46 €
Fons de contingència i altres imprevistos 3,52% 600.262,46 €
Inversions reals 8,98% 1,53 M€
Inversions reals 8,98% 1,53 M€
Transferències de capital 1,74% 296.542 €
Transferències de capital 1,74% 296.542 €
Actius financers 1,29% 219.025,3 €
Actius financers 1,29% 219.025,3 €