Administració general

Despesa pres. / hab.

80,03 €
Estimació inicial: 67,57 €

Despesa pressupostada

10,16 M€
Estimació inicial: 8,58 M€

% execució

81,57 %
Despesa real són 8,29 M€

% sobre el total del press.

7,45 %

Mitjana despesa provincial

1,96 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,44% 5,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 30,42% 2,61 M€
Transferències corrents 0,57% 49.259,32 €
Inversions reals 7,02% 602.000 €
Actius financers 2,55% 219.025,3 €