Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

166,75 €
Pressupost actual / hab.: 193,28 €

Pressupost inicial

21,62 M€
Pressupost actual: 25,06 M€

% execució

73,96 %
Despesa real són 18,54 M€

% sobre el total del press.

17,23 %

Mitjana despesa provincial

5,09 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 45,74% 9,89 M€
Coord. organització institucional entitats locals 23,25% 5,03 M€
Informació bàsica i estadística 2,91% 628.570,2 €
Participació ciutadana 14,62% 3,16 M€
Atenció als ciutadans 10,39% 2,25 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,08% 666.643,41 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,90% 8,63 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,28% 3,74 M€
Transferències corrents 16,20% 3,5 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,08% 666.643,41 €
Inversions reals 14,77% 3,19 M€
Actius financers 8,76% 1,89 M€