Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

161,69 €
Pressupost actual / hab.: 197,45 €

Pressupost inicial

20,96 M€
Pressupost actual: 25,6 M€

% execució

48,76 %
Despesa real són 12,48 M€

% sobre el total del press.

16,79 %

Mitjana despesa provincial

3,84 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 58,55% 12,27 M€
Coord. organització institucional entitats locals 10,00% 2,1 M€
Informació bàsica i estadística 4,13% 866.139,4 €
Participació ciutadana 8,30% 1,74 M€
Atenció als ciutadans 8,20% 1,72 M€
Imprevistos i funcions no classificades 10,81% 2,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,53% 9,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,99% 4,82 M€
Transferències corrents 10,85% 2,27 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 10,81% 2,27 M€
Inversions reals 8,77% 1,84 M€
Actius financers 1,04% 219.025,3 €