Proposta per al 2020

Coord. organització institucional entitats locals

Despesa pres. / hab.

39,59 €

Despesa pressupostada

5,03 M€

Despesa vs. exercici anterior

167,88 %

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

5,03 M€

Sobre aquesta partida

Coordinació i organització institucional de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 66,67% 3,35 M€
Inversions reals 0,00% 0 €
Actius financers 33,33% 1,68 M€