Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

167,60 €

Pressupost inicial

21,73 M€

% execució

54,52 %
Despesa real són 11,85 M€

% sobre el total del press.

14,10 %

Mitjana despesa provincial

4,19 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 57,20% 12,43 M€
Coord. organització institucional entitats locals 14,69% 3,19 M€
Informació bàsica i estadística 4,48% 973.512,54 €
Participació ciutadana 14,41% 3,13 M€
Atenció als ciutadans 6,16% 1,34 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,07% 666.643,41 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,37% 11,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,90% 3,89 M€
Transferències corrents 15,86% 3,45 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,07% 666.643,41 €
Inversions reals 10,79% 2,35 M€
Actius financers 1,01% 219.025,3 €