Administració general

Despesa pres. / hab.

73,84 €

Despesa pressupostada

9,38 M€

% execució

88,42 %
Despesa real són 8,29 M€

% sobre el total del press.

6,61 %

Mitjana despesa provincial

2,21 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 60,34% 5,66 M€
Despeses de personal 60,34% 5,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 29,05% 2,72 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,73% 2,69 M€
Transferències corrents 0,53% 49.465,62 €
Transferències corrents 0,53% 49.465,62 €
Inversions reals 8,06% 755.829,14 €
Inversions reals 8,06% 755.829,14 €
Actius financers 2,34% 219.025,3 €
Actius financers 2,34% 219.025,3 €