Administració general

Despesa pres. / hab.

83,24 €
Estimació inicial: 73,34 €

Despesa pressupostada

10,68 M€
Estimació inicial: 9,41 M€

% execució

82,22 %
Despesa real són 8,78 M€

% sobre el total del press.

7,34 %

Mitjana despesa provincial

2,21 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 60,15% 5,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,96% 2,72 M€
Transferències corrents 0,53% 49.465,62 €
Inversions reals 8,04% 755.829,14 €
Actius financers 2,33% 219.025,3 €