Administració general

Despesa pres. / hab.

74,07 €

Despesa pressupostada

9,4 M€

% execució

No disp.
L'any passat 96,62 %

% sobre el total del press.

6,46 %

Mitjana despesa provincial

7,1 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 60,15% 5,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,96% 2,7 M€
Transferències corrents 0,53% 49.465,6 €
Inversions reals 8,04% 755.829,1 €
Actius financers 2,33% 219.025,3 €