Proposta per al 2019

Administració general

Despesa pres. / hab.

64,70 €

Despesa pressupostada

8,2 M€

Despesa vs. exercici anterior

95,10 %

% sobre el total del press.

6,80 %

Mitjana despesa provincial

6,5 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 64,73% 5,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,98% 2,6 M€
Transferències corrents 0,60% 49.259,3 €
Inversions reals 0,00% 0 €
Actius financers 2,68% 219.025,3 €